اینستاگرام یونیوال تلگرام یونیوال

جزوه طراحی کامپایلر استاد فردین شاپوری

جزوه طراحی کامپایلر استاد فردین شاپوری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 39,000 تومان 13,260 تومان 66% تخفیف

جزوه ریاضی ۲ پرستو ملکوتی راد (بخش انتگرال)

جزوه ریاضی ۲ پرستو ملکوتی راد (بخش انتگرال) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,900 تومان 8,109 تومان 49% تخفیف

نمونه سوال الکترونیک صنعتی شاه عالمی

نمونه سوال الکترونیک صنعتی شاه عالمی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 12,750 تومان 49% تخفیف

نمونه سوال نظریه زبان استاد خواجه وند

نمونه سوال نظریه زبان استاد خواجه وند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 6,250 تومان 75% تخفیف

جزوه مبانی برق تورج کریمی

جزوه مبانی برق تورج کریمی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 39,000 تومان 19,890 تومان 49% تخفیف
تعداد صفحه(17):

My QR-Code