اینستاگرام یونیوال تلگرام یونیوال

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
جزوه استاتیک و مقاومت مصالح استاد حسن زاده بازنشینی 19,500 تومان 4,875 تومان
جزوه مدیریت مالی استاد مهرنو بهمن ۹۴ 19,500 تومان 9,945 تومان
۱۸ سوال تعیین شده امتحانی اندیشه ۱ قاسمی ترم مهر ۹۵ 39,000 تومان 9,750 تومان
جزوه جزا عمومی ۱ استاد رشوند هرانکی 39,000 تومان 13,260 تومان
مقاومت مصالح ۳ استاد کیوان صفری 25,000 تومان 8,500 تومان
جزوه دینامیک استاد رئیسی فرد 39,000 تومان 13,260 تومان
جزوه اندیشه ۲ فضل الله صالحی 39,000 تومان 13,260 تومان
جزوه طراحی کامپایلر استاد فردین شاپوری 39,000 تومان 13,260 تومان
پاسخ تمرینات آمار و احتمال استاد نادر نعمت الهی 25,000 تومان 8,500 تومان
جزوه ریاضی ۲ پرستو ملکوتی راد (بخش انتگرال) 15,900 تومان 8,109 تومان
نمونه سوال الکترونیک صنعتی شاه عالمی 25,000 تومان 12,750 تومان
نمونه سوال نظریه زبان استاد خواجه وند 25,000 تومان 6,250 تومان
جزوه مبانی برق تورج کریمی 39,000 تومان 19,890 تومان
نمونه سوال ریاضی پیش استاد غنچه 25,000 تومان 6,250 تومان
جزوه فیزیک ۲ استاد کاشی ساز 39,000 تومان 19,890 تومان
جزوه مونتاژ مکانیکی استاد حاله 39,000 تومان 19,890 تومان
نمونه سوال محاسبات عددی استاد بختیار غایبی 25,000 تومان 8,500 تومان
جزوه و سوالات آئین زندگی و اخلاق کاربردی استاد امامقلی (سوالات کتاب به همراه جواب) 39,000 تومان 26,130 تومان
جواب تمرینات پلاستیسیته استاد کیوان صفری 25,000 تومان 12,750 تومان
جزوه محاسبات عددی استاد غایبی 39,000 تومان 9,750 تومان
جزوه امنیت اطلاعات استاد مستعلی 25,000 تومان 16,750 تومان
جزوه IT ۱ پورکبیریان 15,900 تومان 10,653 تومان
جروه تاریخ تحلیل استاد گل پور 25,000 تومان 16,750 تومان
نمونه سوال گرافیک استاد قلیزاده (به همراه جواب) 15,900 تومان 10,653 تومان
جزوه ریاضی ۱ استاد مهناز حبیبی 25,000 تومان 16,750 تومان
جزوه ریاضی ۲ استاد کوشکی 39,000 تومان 19,890 تومان
نمونه سوال ابزار دقیق استاد اسماعیل زاده ها 15,900 تومان 10,653 تومان
نمونه سوال کنترل خطی (هماهنگ برق و مهندسی پزشکی) 15,900 تومان 8,109 تومان
نمونه سوال فولاد ۲ استاد سيد رزاقی 15,900 تومان 8,109 تومان
جزوه برنامه ریزی شهری استاد نخستین 25,000 تومان 8,500 تومان
نمونه سوال طراحی سیستم های کنترلی مشترک دانشکده ها 15,900 تومان 5,406 تومان
جزوه فیزیک پیش استاد یاری فرد 25,000 تومان 6,250 تومان
تمامی نمونه سوالات اقتصاد خرد استاد آرش هادیزاده 25,000 تومان 8,500 تومان
سوالات اصلی استاد رادمنش 15,900 تومان 3,975 تومان
نمونه سوال برنامه نویسی پیشرفته استاد کلهر 15,900 تومان 3,975 تومان
جزوه کامل تاریخ صدر اسلام استاد قاسم مدانی 25,300 تومان 16,951 تومان
جزوه کامل انقلاب استاد کرمیان زیارانی 25,300 تومان 12,397 تومان
نمونه سوال کنترل پیشرفته استاد فخاریان 6,613 تومان 4,034 تومان
جزوه کنترل خطی استاد قدیری 16,963 تومان 6,107 تومان
جزوه انقلاب استاد میرموید 16,963 تومان 6,107 تومان
نمونه سوال و جزوه کنترل اتوماتیک مجید مجیدی 25,300 تومان 8,096 تومان
جزوه مبانی برق 2 استاد نوراله 16,100 تومان 5,796 تومان
سوالات اندیشه 1 استاد قاسمی 11,500 تومان 7,935 تومان
جزوه تاریخ و تمدن فرهنگ اسلامی استاد حیدری 34,500 تومان 12,075 تومان
جزوه قرآن استاد ابوترابی 11,500 تومان 3,335 تومان
کلیه سوالات امتحانی تفسیر موضوعی قرآن کریم استاد مژگان مظفری 34,500 تومان 11,730 تومان
نمونه سوال مقاومت 1 استاد یونس محمدی 11,500 تومان 4,485 تومان
نمونه سوالات آمار و احتمال مهندسی استاد مرجان رجبی و نمونه سوالات آمار احتمال مهندسی مشترک 17,250 تومان 6,900 تومان
جزوه آمار استاد ترابیان 34,500 تومان 10,350 تومان
سوالات وصایای امام صلح جو 11,500 تومان 3,450 تومان
نمونه سوالات موجودی2 دکترافشار نجفی 5,750 تومان 4,600 تومان
نمونه سوالات مدیریت مالی دکتر مهرنو 6,900 تومان 4,830 تومان
نمونه سوال الک 2 جعفری 11,500 تومان 2,875 تومان
نمونه سوال الک 2 و 3 نصر آبادی 11,500 تومان 6,440 تومان
نمونه سوال الک 1 نصر آبادی 11,500 تومان 4,600 تومان
نمونه سوال الک 1 جعفری 11,500 تومان 4,600 تومان
نمونه سوال الک 1 کعبی 11,500 تومان 3,450 تومان
نمونه سوال اندیشه 1 حیدری 17,250 تومان 5,175 تومان
نمونه سوال ساختمان داده داوودی 11,500 تومان 4,600 تومان
پایگاه داده معصومی (فایل درسی) 11,500 تومان 3,450 تومان
نمونه سوالات آمار مهندسی استاد رنجبر 11,500 تومان 5,750 تومان
کد برنامه های آز معماری کامپیوتر عبدالهی 11,500 تومان 4,600 تومان
جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها استاد قلی پور 17,250 تومان 5,175 تومان
نمونه سوالات نظریه زبان ها و ماشین ها استاد قلی پور 11,500 تومان 3,335 تومان
نمونه سوالات طراحی پایگاه داده استاد قلی پور 17,250 تومان 9,660 تومان
نمونه سوال تحقیق 1 مهر نو 17,250 تومان 12,075 تومان
جزوه مبانی برق دکتر قدیری 17,250 تومان 8,625 تومان
نمونه سوال آمار علینژاد 11,500 تومان 4,600 تومان
جزوه کامل برنامه ریزی تولید استاد مهدی زاده 34,500 تومان 17,250 تومان
نمونه سوال ریاضی 2 صنایع 11,500 تومان 4,600 تومان
نمونه سوال وصایا صفی خانی 18,400 تومان 7,360 تومان
جزوه تنظیم خانواده مصلحی راد 11,500 تومان 4,600 تومان
نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن کریم 18,400 تومان 5,520 تومان
نمونه سوالات تاریخ تحلیل صدر اسلام برای دانشکده برق 18,400 تومان 6,440 تومان
نمونه سوالات زبان تخصصی رشیدی 11,500 تومان 5,750 تومان
نمونه سوالات زبان تخصصی مجتبی شاکری 11,500 تومان 5,750 تومان
نمونه سوال انقلاب طارمی 11,500 تومان 4,600 تومان
نمونه سوال انقلاب علیخانی 11,500 تومان 4,600 تومان
جزوه تایپ شده انقلاب گلدوز ها 34,500 تومان 10,350 تومان
فایل تاریخ تمدن طالبی 11,500 تومان 3,450 تومان
نمونه سوال ماشین الکتریکی 1 نبوتی 11,500 تومان 3,450 تومان
نمونه سوال الک 2 قادری 11,500 تومان 3,450 تومان
نمونه سوالات قرآن کریم 17,250 تومان 6,038 تومان
شبکه های کامپیوتری حقیقت 11,500 تومان 3,565 تومان
نمونه سوالات فیزیک گروه علوم پایه 34,500 تومان 12,075 تومان
آز فیزیک 11,500 تومان 3,450 تومان
نمونه سوال ریاضی 1 استاد پور مقامی و ریاضی 1 صنایع 17,250 تومان 5,175 تومان
نمونه سوال استاتیک حسن زاده 11,500 تومان 4,600 تومان
نمونه سوال مقاومت حسن زاده 11,500 تومان 4,600 تومان
نمونه سوال عملیات حرارتی فرهپور 11,500 تومان 4,600 تومان
نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن کریم استاد میرزایی 17,250 تومان 6,900 تومان
نمونه سوال اندیشه1 شکوه فر 11,500 تومان 5,750 تومان
اینم کتاب کاتلر در مدیریت بازار برا بجه های مدیریت 9,200 تومان 3,680 تومان
نمونه سوالات ریاضیات کاربرد برای بچه های مدیریت 23,000 تومان 6,900 تومان
نمونه سوالات زبان تخصصی حسابداری 4 کارشناسی پیوسته و زبان تخصصی 2 کارشناسی ناپیوسته 18,400 تومان 5,336 تومان
نمونه سوالات زبان تخصصی حسابداری 3 کارشناسی پیوسته و زبان فنی کاردانی استاد نظری 17,250 تومان 5,348 تومان
نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت دانشکده مدیریت 11,500 تومان 4,025 تومان
نمونه سوال روش تولید فرهپور 6,900 تومان 3,450 تومان
نمونه سوال برنامه نویسی استاد مشفق 11,500 تومان 4,600 تومان
نمونه سوال دفاع مقدس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 13,800 تومان 6,900 تومان
نمونه سوال تاریخ تحلیلی استاد حیدری 6,900 تومان 3,450 تومان
نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل خلیل سرایی 13,800 تومان 6,762 تومان
نمونه سوال ریاضیات پایه دانشکده مدیریت 11,500 تومان 5,750 تومان
نمونه سوال وصایا گلدوزها 11,500 تومان 3,450 تومان
سوالات امتحانی درس داده کاوی دکتر سجودی 11,500 تومان 5,750 تومان
جزوه کامل اصول حسابداری دکتر وحدانی 11,500 تومان 4,600 تومان
سوالات امتحانی تجارت سیار و محاسبات فراگیر دکتر جهانشاهی 23,000 تومان 9,200 تومان
نمونه سوالات بازار شناسی دانشکده مدیریت 17,250 تومان 6,900 تومان
جزوه تئوری صف دکتر رسول حجی(دانشگاه شریف) برای کلاس دکتر ایرج پور 23,000 تومان 9,200 تومان
پاور پوینت ها و تمارین حسابداری مدیریت استاد بشکوه وسایرین 28,750 تومان 11,500 تومان
نمونه سوالات امتحانی به همراه حل درس فیزیک 2 17,250 تومان 8,625 تومان
دکتر بدیع زاده - نمونه سوال ترجمه کتاب و پاورپوینت های ارائه کلاسی سیستم های اطلاعات مدیریت ارشد 46,000 تومان 18,400 تومان
دکتر ایرج پور-تمام فایل های پاورپوینت ارائه کلاسی مدیریت تولید پیشرفته ارشد 28,750 تومان 11,500 تومان
دکتر ایرج پور - جزوه مدیریت تولید پیشرفته 46,000 تومان 18,400 تومان
دکتر محتشمی-نمونه سوالات تحقيق در عمليات2 5,750 تومان 2,300 تومان
دکتر محتشمی-نمونه سوالات اقتصاد مهندسي1 5,750 تومان 2,300 تومان
دکتر محتشمی-نمونه سوالات تحقيق در عمليات1 5,750 تومان 2,300 تومان
دکتر محتشمی -نمونه سوالات تحقيق در عمليات پيشرفته 5,750 تومان 2,300 تومان
دکترمجید حر آبادی فراهانی / جزوه درس خط مشی گذاری 12,650 تومان 5,060 تومان
دکترمجید حر آبادی فراهانی / جزوه درس جامعه شناسی 12,650 تومان 5,060 تومان
کتاب برنامه دهی معماری نوشته دانا پی.دورک، منبع درس برنامه ریزی کالبدی معماری 30,000 تومان 10,500 تومان
نمونه سوالات امتحانی معادلات دیفرانسیل دانشگاه آزاد قزوین 28,750 تومان 11,500 تومان
نمونه پروژه و جزوه و نمونه سوال اصول شبیه سازی استاد پرهام عظیمی 11,500 تومان 4,600 تومان
دکتر حمید رضا پسندیده نمونه سوال کنترل موجودی 2 17,250 تومان 6,900 تومان
استاد مریم خستو -نمونه سوال زبان تخصصی معماری 5,750 تومان 2,300 تومان
پاورپوینت کامل درس ارزیابی کار و زمان مهندس رضایی 9,200 تومان 3,680 تومان
نمونه سوالات تستی دکتر موسی خانی 23,000 تومان 9,200 تومان
نمونه سوال پایگاه داده استاد معصومی 11,500 تومان 4,600 تومان
مدار الکترونیکی استاد برومند نیا 11,500 تومان 4,600 تومان
نمونه سوال اصول طراحی پایگاه داده دکتر مجید قلی پور 5,750 تومان 2,300 تومان
جزوه کامل مدیریت استراتژیک دکتر موسی خانی 34,500 تومان 13,800 تومان
پاور پوینت های کتاب تحقیقات کیفی فیشر و خلاصه کتاب روش تحقیق مالهوترا برای کلاس دکتر حیدر زاده 34,500 تومان 13,800 تومان
نمونه سوال ارزیابی کار و زمان استاد محمد حسین رضایی 10,350 تومان 4,140 تومان
سوالات امتحانی درس وصایای امام خمینی کلاس خانم طیبا 20,700 تومان 8,280 تومان
نحوه انجام پروژه بتن آقای دکتر امیر حسین هاشمی 5,750 تومان 2,300 تومان
خلاصه کتاب B2B کلاس دکتر نعامی 14,950 تومان 5,980 تومان
جزوه آمار مهندسی مانی شریفی 28,750 تومان 11,500 تومان
جزوه ریاضی مهندسی آقای دکتر زرگر ارشادی 575 تومان 230 تومان
نمونه سوالات درس رفتار مصرف کننده آقای دکتر کامبیز حیدرزاده 9,775 تومان 3,910 تومان

تعداد صفحه(1):

My QR-Code